Merhaba, Yabancı!

Burada yeni gibi görünüyorsunuz. Eğer katılmak istiyorsanız düğmelerden birine tıklayınız.

Kategoriler

 • 976 Tüm Kategoriler
 • 31 Duyuru - Öneri
 • 292 Tartışmalar
 • 191 Kavramlar
 • 11 Serbest Stil
 • 16 Klasikler
 • 422 Tanıtımlar
 • 13 Sözlük Hakkında

islamcı feminizm

Haziran 2017 düzenlendi kategorisi Kavramlar
İslamcı Feminizm ya da İslami Feminizm, modern düşün hayatında yer bulmaya başlayan melez ideolojilerin bir örneği. İslami paradigma içinde dile getirilen feminist söylem ve uygulamalar bütününe verilen adlandırma. Modern İnsan Hakları bildirgelerinde tüm insanların eşit olduğu söylenirken, İslam dünyasında, gündelik yaşamda geleneksel inanışlar ve dini inanca dayalı, konjonktür ile uyuşmayan kadın-erkek ayrımı ve erkeklerin üstünlüğü söylemine karşı,kadınların eşitliği ve/veya üstünlüğünü savunan bir düşünce sistemiyle İslam düşüncesini harmanlamaya itmiştir.
«13

Yorumlar

 • İslamcı Feminizm diye bir şey yoktur. Ne feminizmle alakalıdır ne de kendi içinde tutarlıdır. Feminist felsefeyi, sosyoloji, feminist psikolojiyi bilen biri kendini " islamcı feminist " diye tanımlamaz zaten. Tutarsız düşer.
 • bell hooks'un tanımıyla; “Feminist politika baskıyı sona erdirmeyi, olduğumuz gibi, barış ve adalet içinde yaşamamızı hedefler. Feminizm herkes içindir.”

  Feminizm ataerkil kültürün bir ürünü olan cinsiyet sömürüsünü bitirmek için mücadele eder. 1970ler sonrası, daha çok siyah amerikalı feminist teorisyenlerin çalışmalarıyla intersectionality theory (kesişimlilik teorisi) ve diversity (çeşitlilik) kavramlarının önem kazanmasıyla birlikte; feminizm şekil değiştirdi. Artık üst sınıf bir beyaz kadın hareketi olarak kalmayan feminizm, siyahların, meksikalıların, göçmenlerin, işçi sınıfı kadınlarının da haklarını savunur hale geldi. Daha da önemlisi, kadınların sorunlarının yalnızca kadın olmaktan kaynaklanan değil, bir çok adaletsizliğin kesişiminden doğan sorunlar olduğu yazılıp çizildi. Tek yönlü yaşamlar yaşamıyoruz; cinsiyet kimliğimiz kadar ırk, etnisite, sınıf kimliklerimiz de toplumdaki yerimizi belirliyor. Artık feminizm bunların hepsiyle mücade ediyor. Kadınların yaşamlarını zorlaştıran her türlü sistem feminizmin hedefi. Bunlara sexism, classism, racism, ableism, looksism de dahil. Feminizm her sınıftan,her ırktan kadınları, engelli kadınları, trans kadınları, kucaklayan bir ideoloji.

  Şimdi geleyim bunun İslamcı feminizmle alakasına. Feminizm her dinden kadını da kucaklar. Kimse kadın mücadelesinden müslüman kadınları, hristiyan kadınları, yahudi kadınları, budist kadınları dışlayamaz. İnançlar paylaşılmayabilir, ancak kimse dünyaötesi olgulara inanan insanları bir hak mücadelesi vermekten men edemez. Herhangi bir dine inanan bir kadının, kadınlığından arınmadığı gibi, içinde yaşadığı cinsiyetçi dünyaya başkaldırmasından da normal olan bir şey yoktur.

  Feminizmin tanımına uymayan asıl şey "İslamcı feminizm tutarsızdır", "müslüman feminist olmaz" gibi yaklaşımlardır.

  Başka zaman da, belli bir tarihi birikime dayanan, çokça yazılıp çizilen, feminizmden beslenen ve feminizmi besleyen İslamcı feminist gelenekten ve müslüman feminist kadınlardan, biz müslüman feministlerin dine bakış açımızdan bahsederim. Çünkü tüm yaşam gibi, sözlüğün de biraz çeşitliliğe ihtiyacı var.
 • Mart 2015 düzenlendi
  Feminist teori bilmeyene iki saat bir şey anlatmaya çalışmayacağım.
  Feminizm tabi temelde radikal bir başkaldırıdır ve tabi şu kadın olmaz müslüman çünkü gibi bir şey denmez. Bunun feminizmle bir alakası yok. Bunun vicdanla alakası var.
  2.si Yazdığımı anlamamışsınız feministler şu kadını istemez demiyorum.
  Feminist kişi bir sorumluluk almıştır. Neyin doğruluğunu kabul ettiğini biliyordur yani. O yüzden kalkıp ta böyle feminizmin temel başkaldırılarının bizzat unsuru olan semavi dinleri önümüze koyup islama leke gelmesin diye misyonerlik yapmanın bir anlamı yok.
  Evet Ne islamın ne de diğer semavi dinlerin ne de yukarıdan gelme bir ahlaki ölçütün-ilkenin feminizmle bir alakası yoktur, çelişir.
  Çünkü tepeden gelme herhangi bir ahlak kişinin kendi varlığını oluşturmasında bir engeldir. Bireye falan da hiç girmeye gerek yok aslında temel olarak felsefi bir absürtlüğü var bu dinlerin. Bilişsel bilgiyi üreten bilimdir. İddaasında bulunanda bilimdir. Sanat böyle bir iddaa da bulunmaz bilişsel bilgi de üretmez zaten. Fakat asıl metafizik ve güvensiz olan dindir. Hem bilişsel bilgi iddaasında bulunur hem bilişsel bilgi üretemez. O yüzden bırak feminizme falan koymayı eve almamak lazım. Bunun üzerine cilt cilt kitaplar yazılmış. Epikürostan başlar günümüze gelir. Feminist teoride zate olmuş bitmiş. Ben devam etmeye uzun bir şey yazmaya üşendim açıkcası.

  Aksini söyleyen feminizmi bilmiyordur.
  Meseleyi uzatmanın bir anlamı yok. Ne yapayım ayet ayet ele mi alayım ? Gelişim psikolojisi açışından işte eşcinsel teori açsından işte varoluşçu feminizm post modern feminizm açısından vs vs. Bunlar zaten yapılmış olmuş bitmiş. Dediğim gibi misyonerlik yapmanın bir anlamı yok bu saatten sonra.

  Kitap önerebilirim, makale önerebilirim size
 • kendisine islamın içinde bile olsa alan açmaya çalışan feministlerin feminizmidir.

  uçsuz bucaksız feminizm tanımlarının içinde, bana ait olanın dinle barışık tek bir yönü yoktur. ama "aksini söyleyen feminizmi bilmiyordur " da sevdiğim bir feminizm değildir pek.

  du yu biliv in dönüşüm? r u kola?

 • Nisan 2015 düzenlendi
  (bkz: tek tanrılı dinler karşısında kadın)
 • Nisan 2015 düzenlendi
  Kadının ötekileştirilmesi ve mal statüsünde veya buna yakın görülmesi islam için "içkin" bir değerdir.Cinsiyet olarak kadının diğer cinsiyetlerle eşit haklara sahip olması durumuda feminizm için "içkin" değerdir.Bu durumda iki kavramıda aynı bünyede taşımak imkansız gibi gözüküyor.

  "İslamcı feminizm" diye bir tür düşünce akımı ortaya çıkaran ve savunan insanlar olabilir ama bu iki düşünce akımının kadına bakış açılarına olan farklılıktan dolayı aynı anda yürütülemeyeceği ortadadır.
 • İslamcı feminizm diye bir şey yoktur,olsaydı da bilinemezdi,bilinseydi de başkalarına aktarılamazdı arkadaşlar.
  Birbiriyle tam çelişkili kavramlar,ifadeler barındıran olguları birleştirip bir -izm yaratamazsınız.
 • Nisan 2015 düzenlendi
  ortalıkta öyle bir kavram karmaşası var ki neresinden başlanır bilemiyorum. Toplumda erkek olmanın bütün avantajlarından faydalanıp bilgiyi ego'larına yatırım olarak gören,girdiği her ortamda en ulu-en yüce-en çok bilen olmak için uğraşan, Tevrattaki ayaratılış öyküsünden devşirme zihniyeti ile insanları kınayan, tanımlayan bir arkadaş çıkar der ki "feminizm herkes içindir!" veya hem yaşadığı çifte standartların, haksızlıkların farkına varmış hemde inancını-ailesinin ona miras bıraktığı dini sorgula(ya)mayan kişiler kalkıp da "islamcı feminizm" gibi bir biri ile en temelden çelişen iki kavramı birleştirip ancak kendi çelişkilerine bir isim bulmuş olabilirler. Evet feminizm herkes içindir arkadaşlar buna itirazım yok Fakat "feminizm" kavramının ne olduğu başka bir şeydir.
  Sen bir erkek olarak Feminizim mücadelesinin yanında saf tutup-kendini öyle tanımlayıp- toplumun sana sağladığı bütün imkanları sonuna kadar kullanıp üstelik "yaw hem erkeğim hemde feminist, en büyük benim" diye etrafta bağıra çağıra dolaşabilirsin ve sen "feminizm herkes içindir" sözünü bayrak edinmiş de olabilirsin ama feminizm zaten tamda benim yaptığımdır diyemezsin.
  Yine konuya dönecek olursak tek tanrılı dinlerin sonuncusu olan İslamı okuyup, eğip bükmeden, kendi ihtiyaçlarına kılıf etmeden anlayan biri çok kolay anlar ki "islami feminizm" diye bir şey olamaz.
  Feminizm herkes içindir çünkü yeryüzündeki bütün canlıların yaşadığı ayrımcılıklardan, sömürüden kurtulmaya ihtiyacı vardır. Yani en temele bir tanrı koyup geriye kalan tüm varlıkları ise Allahın halifesi olan erkeğin eline-merhametine bırakan, kutsal ilan ettiği günlerde binlerce hayvanın sırf kendi egosu ve halifesinin çıkarı için katlettiren bir olgu ile feminizm zıttır. öyle olması iki kavramında doğaları gereğidir. FEMİNİZM SADECE SİZİN İÇİN "HERKES İÇİN" DEĞİLDİR, TÜM CANLILAR İÇİN DE "HERKES İÇİN'DİR !
  Not: yukarıda bahsi geçen iki örnek-kişi tamamen benim yaptığım gözlemlere dayanır. Kimseye doğrudan söylenmemiştir.
 • Nisan 2015 düzenlendi
  Arapların dini ne kadar feminist olabilir arkadaşlar saçmalamayın.

  Edit: @veronikararat evet haklısınız. Sanırım kısa ve öz bir entry gireyim derken düşüncelerimi tam söyleyememişim. Demek istediğim o zamanlarda o coğrafyadaki insanların durumu ortada. Bu şartların oradan çıkan dine yansımaması mümkün müdür?
 • hiç bir olguyu geliştikleri toplumun yapısından ayrı ele almayız. bu bağlamda islamın ortaya çıktığı toplumun eksikliklerini ifade ederek bunun islam dininde yer etmiş yönlerine dikkat çekebilirsiniz. Fakat "Arapların dini ne kadar feminist olabilir " tarzı bir yaklaşım en hafif söylemle faşizan bir yaklaşımdır diye düşünüyorum. Bir gurup insanı kendi ırkları üzerinden aşağılamaktır ki bunun kabul edilebilir bir yanı yoktur. Kaldı ki islam dini her ne kadar Arap coğrafyasında doğmuş olsa da çok geniş bir kültürün öğelerini taşır.
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .