Merhaba, Yabancı!

Burada yeni gibi görünüyorsunuz. Eğer katılmak istiyorsanız düğmelerden birine tıklayınız.

Kategoriler

 • 976 Tüm Kategoriler
 • 31 Duyuru - Öneri
 • 292 Tartışmalar
 • 191 Kavramlar
 • 11 Serbest Stil
 • 16 Klasikler
 • 422 Tanıtımlar
 • 13 Sözlük Hakkında

otoriteryenlik

0
Otoriteryenlik, bireylere ya da gruplara karşı keyfi uygulamalara yönelebilen bir siyasal yetki biçimidir. Bu siyasal biçim içinde gücü elinde bulunduranlar seçmenlere karşı sorumlu değillerdir ve kamu siyasalarının ve uygulamalarının aldığı şekil toplumsal rızaya dayanamaz. Otoriteryen rejimler kişisel diktatörlükten parti ve askeri diktatörlüklere varıncaya kadar çok çeşitli şekiller alabilirler. (hmm tanıdık geliyor)

Yorumlar

 • 0
  toplumumuzun ne denli otoriteryen kişiler yetiştirdiğini görmek adına okuyun bence.

  Alıntıdır;

  Araştırmacılar belirli gruplara yönelik önyargıları hiç söz konusu etmeksizin, kişilerdeki otoriteryen ve faşist eğilimleri belirlemek üzere F (Faşizm) ölçeği geliştirmişlerdir. F ölçeğinde, otoriteryen kişiliği (the authoritarian personality) saptamaya yarayan dokuz boyut vardır;

  1- Gelenekçilik (konvansiyonalizm): Geleneksel, orta sınıf değerlerine katı bağlılık.
  2- Otoriteryen boyun eğme: Ait olunan grubun idealize edilmiş ahlaki otoritelerine yönelik, sorgulayıcı, boyun eğici tutum.
  3- Otoriteryen saldırganlık: Geleneksel değerleri çiğneyenleri ya da çiğnemek isteyenleri yakalamak için tetikte olma, onları kınama, reddetme ve cezalandırma eğilimi.
  4- Öznelci bakış karşıtlığı (Anti-intraception): Öznel, yaratıcı, esnek düşünmeye karşı olma.
  5- Boş inançlı ve kalıpyargılı olma: Bireyin, kaderinin mistik olarak belirlendiğine dair inançlara sahip ve katı kategorilerle düşünme eğiliminde olması.
  6- Güç ve “sertlik”: Sürekli baskı-boyun eğme, güçlü-zayıf, lider-takipçi boyutlarıyla düşünmek ve kaygı duymak, güçlü kişilerle özdeşleşme, dayanıklılık ve sertlik konusunda abartılı bir iddia sahibi olma.
  7- Yıkıcılık ve sinisizm (olumsuzculuk): Genelleşmiş bir düşmanlık, insanları yerme ya da onlara iftira atma.
  8- Yansıtma eğilimi: Dünyada olan bitenin vahşi ve tehlikeli olduğuna inanmaya yatkınlık; bilinçdışı çatışmaları dışarı yansıtma.
  9- Cinsellik: Cinsellikle ilgili faaliyetlere yönelik abartılı ilgi.

  Tüm bu boyutlar içinde, otoriteryen kişiliğin saptanmasında özellikle ilk üç boyutun (gelenekçilik, otoriteryen boyun eğme ve otoriteryen saldırganlık) önemli olduğu belirtilmektedir.

  Adorno ve arkadaşları otoriteryen kişiliğin kökeninin acımasız çocukluk deneyimlerinde yattığını ileri sürmüşlerdir. Psikanalitik olarak ifade edilecek olursa, bu kişiler, çocukluklarında, bir tarafta aşırı idealleştirilmiş ve diğer tarafta aşırı olumsuzlukla dolu olan ikili bir dünya deneyimlemişlerdir.

  detaylı bilgi için bkz. http://duyur.tumblr.com/post/83132723339/otoriteryen-kisilik-kuram
 • 0
  Otoriterlik hakkında en temel bilgiler Nazilerden yola çıkılarak üretilmiştir ve Adorno'nun çalışmaları sosyolojide sıkça başvurulan kaynaklar haline gelmiştir. Hatta Otoriter kişiliği değerlendirmek amacıyla geliştirilen F-Ölçeği'ne (Faşizm ölçeği) şuradan ulaşılabilir: anesi.com/fscale.htm
 • 0
  Aralık 2014 düzenlendi
  II. Dünya Savaşından sonra savaş sırasındaki insanlık dışı uygulamalara ilişkin olarak askerlerin "sadece bana verilen emri uyguladım" mealindeki sözleri, araştırmacıları itaat kavramını sorgulamaya itiyor. Aralarında Ash'in çizgi deneyi ve Milgram'ın elektrik şoku deneyinin de bulunduğu çalışmalara ait makaleler, Veysel Batmaz tarafından Otoriteryen Kişilik ve Uyma adlı kitapta derlenmiştir. (Kitap piyasada yok bildiğim kadarıyla). Kitabın arka kapağında Ferhan Şensoy'un trajikomik deneyinden de söz ediliyor. 1990'ların başlarında, İstiklal Caddesinde Nazi subayı üniforması giymiş Ferhan Şensoy, yoldan geçenlere önce kimlik soruyor. İnsanların hiçbir zorluk çıkarmadan kimliğini göstermesi üzerine işi büyütüp onlara yere yatmalarını, hatta şınav çekmelerini falan emrediyor...
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .