Merhaba, Yabancı!

Burada yeni gibi görünüyorsunuz. Eğer katılmak istiyorsanız düğmelerden birine tıklayınız.

Kategoriler

  • 976 Tüm Kategoriler
  • 31 Duyuru - Öneri
  • 292 Tartışmalar
  • 191 Kavramlar
  • 11 Serbest Stil
  • 16 Klasikler
  • 422 Tanıtımlar
  • 13 Sözlük Hakkında

feminist metodoloji

İlkelerinden bazıları; objektif olma iddiasındaki bilimsel bilginin aslında erkek-egemen bakış açısıyla oluşturulduğu kabulü; araştıranla araştırılan arasındaki hiyerarşinin yok edilmesi gerekliliği (örneğin, araştırmacıya bir deneyimini anlatan kadına araştırmacının da kendini açarak yanıt vermesi); sözlü tarih, derinlemesine mülakat gibi nitel araştırma yöntemlerinin önemli görülmesi; araştırma raporunun yabancılaştırıcı, edilgen-çatılı bir dil yerine ben-diliyle yazılması tercihi olarak sıralanabilir.

Yorumlar

  • Toplumsal formasyona ilişkin çözümlemelerde geleneksel kuramların analiz imgesi olan bireyin, kadına ilişkin birçok noktanın görünmezliğini de beraberinde getirdiğine dikkat çeker.Toplum birey analizlerinde çoğunlukla kadın deneyimlerinin yok sayıldığı gerçeğini ortaya atmakta ve bilen/bilinen/bilme süreçlerine ilişkin kavramların sorgulanmasını gündeme getirmektedir.
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .