Merhaba, Yabancı!

Burada yeni gibi görünüyorsunuz. Eğer katılmak istiyorsanız düğmelerden birine tıklayınız.

Kategoriler

  • 976 Tüm Kategoriler
  • 31 Duyuru - Öneri
  • 292 Tartışmalar
  • 191 Kavramlar
  • 11 Serbest Stil
  • 16 Klasikler
  • 422 Tanıtımlar
  • 13 Sözlük Hakkında

seks satar yalanı

Mayıs 2017 düzenlendi kategorisi Kavramlar
Kitle iletişim araçlarındaki gelişmelere paralel bir gelişme gösteren reklamcılık sektörü; mecra olarak dört bir yanı kuşatmıştır. Gazete ve radyo ile başlayan kuşatma, televizyon ve internet ile devam etmiş, billboard ve açıkhava reklamları ile hayatımızı çepeçevre sarmıştır. Reklam sektöründeki bu inanılmaz gelişme ve büyüme mecra olarak farklı arayışları doğurmuş ve çare olarak kadın bedenini bulunmuştur.

Öyle ki artık kadın bedeni tıpkı bir televizyon ekranı ya da gazete sayfası gibi reklam mecrası olarak kullanılmakta, bu konuda dikkatleri de üzerine çekmektedir. Özellikle çıplak kadın bedeninin her türlü ürün için vazgeçilmez bir konumlandırma noktası olması 'Sex Sells' (Seks Satar) sloganını dillere pelesenk etmiştir.

Acaba gerçekten seks satar mı? Ürünle ilgisi olsun ya da olmasın cinsel çekicilik kullanıyor olmak marka ve ürün ile ilgili satın alma davranışını olumlu yönde etkiler mi?

Kadının gereğinden fazla cinsel obje olarak kullanılıyor olması satın alma davranışı üzerinde ve tüketici kitlesinde nasıl bir etki yaratır sorusu herkesçe merak edilen ve çoğu zaman ihmal edilen bir konudur. Bu konuyu daha rahat kavramak için Londra'da yapılmış bir araştırmadan kısaca bahsetmek yerinde olacaktır.

Örneklem olarak seçilen ve yaşları 15'in üzerinde olan iki farklı grup seçiliyor. Gruplardan birine sıradan bir sinema filmi ve film arasında sıradan reklam filmleri izlettiriliyor. Diğer gruba ise cinsel içerikli bir film, film arasında cinsel çekiciliği olan reklam filmleri izlettiriliyor. Filmler bittiğinde iki grubun üyelerine de akıllarında kalan reklamlar ve markaların logoları sorulduğunda; sıradan film ve sıradan reklam izleyen grup üyelerinin, cinsel içerikli film ve cinsel çekicili ği bulunan reklamı izleyen gruptan, reklamları hatırlama ve markaları anımsama konusunda daha iyi oldukları ve hatırlama düzeylerinin yüksek olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Cinsel içerikli film ve reklam izleyen grup üyeleri, marka isimlerini ve logolarını hatırlama konusunda oldukça başarısız oluyorlar.

Çünkü cinsel çekiciliği olan reklamlar beynin haz dürtüsünü kısa süreli olarak harekete geçirmektedir, bu süreçte marka ve logo cinselliğin gölgesinde kalmakta ve çoğu zaman ihmal edilmektedir.Cinsel içerikli reklam filmleri markaya karşı olumlu tutum sergilenmesini sağlasa da, satın alma davranışı üzerinde olumlu ya da olumsuz hiç bir etkiye sahip değildir. Hatta çoğu zaman markayı olumsuz etkilediği araştırmalar tarafından saptanmıştır.

Kültürel kodlar dikkate alındığında; kapalı toplumların, cinsel çekiciliği fazla olan reklamlara karşı tutumu marka sadakatini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Hele ki reklamda kullanılan yüksek düzey cinsel çekiciliğin pornografiye kayması logoyu ve markayı tamamen gölgede bırakabilmektedir.

Peki cinsel içerikli reklamlar satın alma davranışı üzerinde olumlu bir etkiye sahip değilken; reklam verenler neden inatla cinselliği kullanmaktalar?

Çünkü cinsel içerikli reklam hazırlamak üstün bir yaratıcılık faaliyeti gerektirmez. Kullanacağınız ürün de ortadadır, reklam formatınız da. Bunun için ekstra emek sarf edip değişik atraksiyonlara girmenize lüzum yoktur. Ayrıca cinsel içerikli reklam hazırlamak düşük maliyetli olup, insanları eğlendirmektedir.

Ama unutulmamalıdır ki gerçek reklamcılık yaratıcılığın üst seviyede olduğu ve reklam üretmenin tamamen bir hüner olduğu başlı başına bir süreçtir. Bu sürece kadını ve kadın bedenini dahil etmek hem işin kolayına kaçmak hem de kadını ötekileştirmekten başka bir şey değildir.

Bu sebepten ki 'Seks Satar' ibaresi koca bir yalandır. Seks sekstir. Satan seks değil ürün, kullanılan kadın ve metalaştırılan kadın bedenidir.
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .