anneler günü

1
Ocak 2017 düzenlendi kategorisi Kavramlar
Anneler Günü Kadın Düşmanı, Irkçı
ve Ötekileştirici Bir Seremonidir!
Mitolojiye göre Anneler Günü kutlamasına ilk eski Yunan uygarlığında rastlıyoruz. Rivayete göre, Yunanlılar Tanrıların annesine ithafen bir kutlama yaparlarmış.
Benzer kutlamalara eski Mısır ve Roma uygarlıklarında da rastlanıyor.
Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte, bu kez Anneler Günü kiliselerin kontrolünde Meryem’i anlamak maksadıyla yeniden canlandırıldı.
17. yüzyılda bu ritüel İngiltere’de başka bir biçimde karşımıza çıkar.
İngilizler, Paskalya’dan sonraki 40 gün boyunca her pazarı “Annelerin Pazarı” olarak kabul ederek kutsal ilan ederler.
Öyle ki, zenginlerin yanında yatılı olarak kalan hizmetçilere bile bu günde izin verilerek, onların anneleriyle zaman geçirmeleri sağlanır.
Anneler Günü, ABD’de ise Anneler Günü'nü ilk olarak 1872'de Julia Ward Howe'un önerisiyle kutlanır.
Anneler Günü bu kez barış fikri sembolize etmektedir. 1861-65 yılları arasında cereyan eden “Amerikan İç Savaşı”nın izlerini silmek için yapılır bu.
1907'de Philadelphia'lı Ana Jarvis tarafından, Anneler Günü'nün bütün ülkede kutlanması için bir kampanya başlatılır. ABD’de 1914'de Anneler Günü resmi bir kutlama günü olarak ilan edilir.
ABD’nin dünyadaki egemenliği arttıkça Anneler Günü de bütün dünyada kutlanan bir güne dönüşür.
Her ülke bu günü kendi ihtiyacına göre gerekçelendirerek bu günü kutlar.
Tüketim kültürünün gündelik hayatın kutsalı olmasıyla birlikte ise, Anneler Günü tüketim kültürünün ikonlarından biri olmuştur.
Biz olayın bu kısmını şimdilik bir yana bırakarak, bu günün ideolojik kısmını konuşmak istiyoruz.
Evet, en başta da belirttiğimiz gibi, “Anneler Günü” kadın düşmanı, ırkçı ve ötekileştirici bir karaktere sahiptir, dolayısıyla da ideolojiktir.
Anneler Günü, kadın olmanın anne olmak üzerinden değer gören bir kuruma dönüştürülmesine hizmet etmektedir. Burada kutsal olan kadın değil, annedir. Doğurgan olmaktır.
Anneler Günü, kadını anne olmak üzerinden kutsadığı, anlamlı kıldığı için erkek egemen ideolojinin yeniden üretilmesine hizmet eder.
Anneler Günü, çocuğu olmayan kadınların ötekileştirilip, eksik ilan edilmesine hizmet eder.
Anneler Günü, çocuğu olmayan, çocuk yapamayacak kadınları ötekileştirdiği için ırkçılığın yeniden üretilmesine hizmet eder.
Anneler Günü, annesiz çocukları ötekileştirdiği için ayrımcılığın ve ötekileştirmenin yeniden üretilmesine hizmet eder.
Bu nedenlerden dolayı kadın düşmanı, ırkçı ve ötekileştiricidir. Onu kutlamak yerine geldiği yere defetmek gerekir. (komünist Zemin Dergisi)
Yorum yapmak içinOturum Açın yada Kayıt Olun .